Ürünlerimiz

Yangın Sigortaları

BAŞA DÖN
 • Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası
 • DASK Sigortası (Doğal Afet Sigortaları Kurumu Zorunlu Deprem Sigortası)
 • İşyeri Paket Sigortası
 • KOBİ Paket Sigortası
 • Konut Paket Sigortası
 • Ortak Yerler Sigortası
 • Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası

Oto Kaza Sigortaları

BAŞA DÖN
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Kasko Sigortası
 • Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
 • Trafik Sigortası (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası)

Nakliyat Sigortaları

BAŞA DÖN
 • Emtea (Yük) Sigortası
 • Kıymet Sigortası
 • Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
 • Yat Sigortası

Mühendislik Sigortaları

BAŞA DÖN
 • Doğalgaz Paket Sigortası
 • Elektronik Cihaz Sigortası
 • İnşaat Tüm Riskler Sigortası
 • Makine Kırılması Sigortası
 • Montaj Tüm Riskler Sigortası

Oto Dışı Kaza Sigortaları

BAŞA DÖN
 • Acil Sağlık Sigortası
 • Ferdi Kaza Sigortası
 • Seyahat Sağlık Sigortası

Sorumluluk Sigortaları

BAŞA DÖN
 • Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
 • Lift Sorumluluk Sigortası
 • Lokanta Sorumluluk Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Okul Sorumluluk Sigortası
 • Tamirhane Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası

Sağlık Sigortası

BAŞA DÖN

Reasürans

BAŞA DÖN
 • Açık Deniz Petrol Platformları Sigortası
 • Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Sigortası
 • Artık Değer Sigortası
 • CMR Sigortası
 • Çoklu Cihaz Garantisi Sigortası
 • En İyi Fiyat Garantisi Sigortası
 • Ferdi Kaza Sigortaları
 • GAP Sigortası
 • Uçak ve Helikopter Sigortası
 • İnşaat Sigortaları
 • İş kaybı Sigortası
 • Kimlik Hırsızlığı Sigortası
 • Kuyumcu Paket Sigortası
 • Mühendislik Sigortaları
 • Nakliyat Sigortaları
 • Pilot Lisans Kaybı Sigortası
 • Politik Riskler Sigortası
 • Proje Kargo Sigortası
 • Raylı Sistemler Sigortası
 • Otobüs Zorunlu Koltuk Sigortası
 • Sanayi Tesisleri Sigortası
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Şarta Bağlı İş Durması Sigortası
 • Tehlikeli Sporlar Sigortası
 • Terör Sigortaları
 • Trete Plasmanı
 • Yangın Sigortaları